Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2019

1.10.2020 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách IRZ sadu dat za ohlašovací rok 2019.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici tradičně na webových stránkách registru zde.